KOMITET REDAKCYJNY i redakcja

Komitet redakcyjny

Prof. Marie Besse

Université de Genève, Genève, Szwajcaria

 

Dr. Peter Bogucki

Princeton University, Princeton, USA

 

Prof. Zbigniew Bukowski

Warszawa, Polska

 

Prof. Martin Gojda

Západočeská univerzita v Plzni, Pilsen, Czechy

 

Prof. Aleksander Kośko

Instytut Archeologii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, Polska

 

Prof. Janusz Kruk

Instytut Archeologii i Etnologii

Polskiej Akademii Nauk, Kraków, Polska

 

Prof. Johannes Müller

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Kiel, Niemcy

 

Redakcja

Jakub Wrzosek / redaktor naczelny

Michał Bugaj / sekretarz redakcji

dr Agnieszka Oniszczuk / sekretarz redakcji

Piotr Berezowski / redaktor graficzny