O „RAPORCIE ARCHEOLOGICZNYM”

„Raport Archeologiczny” to specjalistyczne czasopismo, w którym publikowane są artykuły w języku polskim i angielskim. Pismo wydawane jest przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i jest adresowane głównie do środowisk polskich ale także do europejskich archeologów. Jego najważniejszym celem jest prezentacja szerokiego spektrum zagadnień związanych ze współczesną archeologią ratowniczą oraz udostępnienie materiałów i wyników badań terenowych.

Pierwszy tom Raportu wyszedł w 2001 roku. Zamiarem Redakcji była publikacja sprawozdań z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w związku z inwestycjami drogowymi realizowanymi na terenie całego kraju. Nowe doświadczenia i dyskusje w różnych środowiskach archeologicznych skłoniły Redakcję do zmiany dotychczasowego statusu Raportu jako serii wydawniczej na pismo, które będzie się ukazywać raz w roku.

Początkowo wydawnictwo ukazywało się jako nienumerowana seria w postaci 7 tomów: tom 1 – Raport 96-99 (2001), tom 2 – Raport 2000 (2003), tom 3 – Raport 2001-2002 (2004), tom 4 – Raport 2003-2004, tom 1 (2006), tom 5 – Raport 2003-2004, tom 2 (2006), tom 6 – Raport 2005-2006 (2011), tom 7 – Raport 2007-2008, tom I (2012). Tom 8 był pierwszym wydanym już jako czasopismo jednak utrzymującym jeszcze starą konwencję prezentacji wyników archeologicznych badań ratowniczych z określonego roku lub okresu dwuletniego. Dlatego w jego podtytule nawiązano do dotychczasowych zwyczajów i – jako kontynuacja tomu z 2012 roku – określono go w następujący sposób (2007-2008. Tom II). Jednocześnie – w związku ze wspomnianą zmianą jego statusu – nadano mu kolejny numer: Raport 8.

 

Redaktorami Raportu byli:

2001-2004 (tomy 1-3) – Zbigniew Bukowski

2006 (tomy 4-5) – Zbigniew Bukowski, Marek Gierlach

2011-2021 (tomy 6-16, tom 16 wspólnie z Jakubem Wrzoskiem) – Sławomir Kadrow

Od 2022 (od tomu 17) – Jakub Wrzosek.

Od tomu 17 wersją pierwotną (referencyjną) jest wersja elektroniczna.

 

Redaktor

Jakub Wrzosek

Narodowy Instytut Dziedzictwa

ul. M. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

E-mail: jwrzosek@nid.pl

 

Wydawca: Narodowy Instytut Dziedzictwa

ISSN 2956-8412