Raport Archeologiczny 18/2023 ( ISSN 2956-8412 )

18

18/2023


...
AbstraktSpis treści

Magdalena Piotrowska, Daniel Żychliński, Piotr Pachulski
Pełny tekstStrefa produkcyjna osiedla ludności kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich na stanowisku 6 w Żurominku, pow. mławski, woj. mazowieckie

Tomasz Karpiński, Anna Nierychlewska, Jakub Wrzosek
Pełny tekstGroby żołnierzy pruskich z okresu wojny siedmioletniej w świetle badań archeologicznych stanowisk 31 i 33 w Budzistowie, gm. Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie

Krzysztof Karasiewicz
Pełny tekstŚlady działań wojennych na przedpolach Warszawy w roku 1914 - analiza znalezisk archeologicznych zarejestrowanych na stanowisku Nowa Wola 4, gm. Lesznowola, woj. mazowieckie

Wojciech Tabaszewski
Pełny tekstBadania archeologiczne przeprowadzone na miejscu katastrofy samolotu bombowego B-24 Liberator KG-890 w Nieszkowicach Wielkich, gm. Bochnia, woj. małopolskie

Jarosław Rola
Pełny tekstDziedzictwo archeologiczne w rzekach. Uwagi na podstawie wyników podwodnych penetracji w Gwdzie, na odcinku pomiędzy Piłą a Ujściem

...
Pełny tekstCAŁY NUMER