Raport Archeologiczny 17/2022 ( ISSN 2956-8412 )

17

17/2022


...
Pełny tekstSpis treści

Jakub Wrzosek
Pełny tekstOd Redakcji

Justyna Żychlińska, Daniel Żychliński, Magdalena Piotrowska
Pełny tekstRelikty osadnictwa ludności kultury pomorskiej na stanowisku 4 w Bożepolu Wielkim, pow. wejherowski, woj. pomorskie – cmentarzysko czy osada z grobem?

Artur Rewekant
Pełny tekstWyniki analizy antropologicznej ciałopalnych szczątków kostnych z grobu kultury pomorskiej ze stanowiska 4 w Bożepolu Wielkim, pow. wejherowski, woj. pomorskie

Jakub Affelski, Karolina Danek
Pełny tekstPozostałości osady z młodszego okresu wpływów rzymskich w miejscowości Śniepie, gm. Ełk. woj. warmińsko-mazurskie

Jakub M. Niebylski, Marcin Czarnowicz
Pełny tekstRola pozycji polowej z bitwy pod Krakowem z I wojny światowej odkrytej na stanowisku archeologicznym Wola Więcławska 10, pow. krakowski

Krzysztof Karasiewicz, Małgorzata Kiełbasińska
Pełny tekstWalki toczone w 1944 r. na Przedmościu Warszawy w świetle wyników badań archeologicznych przeprowadzonych na stanowiskach 10 i 12 w Nadmie, gm. Radzymin, woj. mazowieckie

Michał Bugaj
Pełny tekstHistoria badań wykopaliskowych pradziejowej osady obronnej w Wicinie, gm. Jasień, woj. lubuskie

Aneks
Adam Kołodziejski, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych prowadzonych w 1997 r. na grodzisku ludności kultury łużyckiej z okresu halsztackiego w Wicinie gm. Jasień

Agnieszka Paluszkiewicz
Pełny tekstMożliwości metod teledetekcyjnych w zadaniach ochrony i opieki nad zabytkami na przykładzie stanowiska 1 w Jabłonce Starej, gm. Miedzichowo, woj. wielkopolskie