Raport 16/2021 ( ISSN 2300-0511 )

16


...
Pełny tekstSpis treści

Sławomir Kadrow, Jakub Wrzosek
Pełny tekstOd Redakcji

STUDIA I MATERIAŁY

Nina Glińska, Michał Gliński
Pełny tekstBadania archeologiczne w miejscowości Pawłów w woj. świętokrzyskim – przyczynek do badań nad produkcją węgla drzewnego w starożytnym ośrodku hutniczym w Górach Świętokrzyskich

Justyna Żychlińska, Daniel Żychliński
Pełny tekstWczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Szymakach, pow. płoński, woj. mazowieckie

Artur Rewekant
Pełny tekstAnaliza antropologiczna szczątków kostnych osób pochowanych na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym w Szymakach, stan. 4, pow. płoński, woj. mazowieckie

Jakub Affelski, Marcin Ignaczak, Maciej Trzeciecki
Pełny tekstOsada wczesnośredniowieczna oraz ślady osadnictwa pradziejowego i nowożytnego na stan. 3 w Dłużniewie, pow. płoński, woj. mazowieckie

Wojciech Tabaszewski
Pełny tekstCeramika od XVIII do XX wieku z badań archeologicznych na wybranych stanowiskach w Małopolsce - zarys problematyki

Marek Danek, Karolina Danek
Pełny tekstRelikty działań wojennych z okresu I Wojny Światowej zarejestrowane na stanowisku Kobylin stan. 3, gm. Piątnica, woj. podlaskie

Marcin Czarnowicz, Jakub M. Niebylski, Paweł Micyk
Pełny tekstBitwa pod Krakowem z 1914 roku w świetle badań archeologicznych stanowiska Zalesie stan. 1, pow. krakowski, gm. Iwanowice

Krzysztof Karasiewicz, Małgorzata Kiełbasińska, Marek Rogusz
Pełny tekstNadma, gm. Radzymin, woj. mazowieckie miejsce upadku samolotu Messerschmitt 110 – archeologiczny przyczynek do badań historii walk powietrznych we wrześniu 1939 roku

RECENZJE

Agnieszka Dziedzic
Pełny tekst(Rec.) A. Zakościelna (red.), Kosin 10, Kopiec 4 i 8 – stanowiska osadniczo-pracowniane tarnobrzeskiej kultury łużyckiej na terenie wychodni krzemieni święciechowskiego oraz gościeradowskiego. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ,,Ars Libri” S.C. 2019, 460 stron.