Raport 15/2020 ( ISSN 2300-0511 )

15/2020


...
Pełny tekstSpis treści

Sławomir Kadrow
Pełny tekstOd Redakcji

STUDIA I MATERIAŁY

Sławomir Kadrow, Anna Krzywda, Jarosław Rola, Magdalena Sławińska, Magdalena Suchorska
Pełny tekstMateriały kultur neolitycznych ze stanowiska 2 w Zagórzu, woj. małopolskie

Armand Zyzman
Pełny tekstOsadnictwo ludności grupy górowskiej i kultury łużyckiej na stanowisku 4/8 w Szymanowicach, pow. legnicki, woj. dolnośląskie

Jakub Affelski, Marcin Ignaczak
Pełny tekstOsadnictwo łużyckich pól popielnicowych odkryte na stanowisku Stara Wieś 24, gm. Nadarzyn, woj. mazowieckie

Michał Bugaj, Grzegorz Kiarszys, Marcin M. Przybyła
Pełny tekstNieinwazyjne rozpoznanie wczesnośredniowiecznego grodziska w Lubomi, w powiecie wodzisławskim, woj. śląskie

Jakub Michalik
Pełny tekstBadania archeologiczne w kościele pw. Imienia Najświętszej Marii Panny w Szczuczynie – sezon 2020

Jakub Michalik, Karolina Kolaska, Agata Zamorowska
Pełny tekstBadania archeologiczne w krypcie kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie, woj. lubelskie – sezon 2019

Tomasz Dudziński, Dawid Grupa, Małgorzata Grupa, Marcin Nowak
Pełny tekstBadania w krypcie pod prezbiterium kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Piasecznie, gm. Gniew, woj. pomorskie

Sławomir Konik
Pełny tekstMożliwości i wyzwania archeologii na przykładzie ratowniczych badań pola bitwy pod Wagram z 1809 roku

Anna Nierychlewska
Pełny tekstZapomniany cmentarz żołnierzy rosyjskich i niemieckich z czasów Wielkiej Wojny w Nagoszewce Drugiej, gm. Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie

Rafał Zapłata
Pełny tekstArcheologia Bitwy Warszawskiej 1920 roku – zagadnienia wprowadzające

DYSKUSJE I POLEMIKI

Marek Florek, Andrzej Kokowski
Pełny tekstArcheologia w skupie złomu

Marek Florek
Pełny tekstŻmigród i Zamczysko w Opatowie, woj. świętokrzyskie. Stan rozpoznania i problemy ochrony

Mirosław Mazurek, Aleksandra Sznajdrowska-Pondel, Jakub Wrzosek
Pełny tekstBadania archeologiczne reliktów fortyfikacji polowych z XX wieku na inwestycjach drogowych. Procedury, metodologia i metodyka prac

Marek Florek
Pełny tekstEkshumacje czy badania archeologiczne?

RECENZJE

Marcin Dziewanowski
Pełny tekst(Rec.) A. Dziedzic, Sośnia „Szwedzki Most”. Materiały krzemienne ze zbiorów Zygmunta Glogera (= Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie 8). Kraków: Wydawnictwo Muzeum Archeologiczne w Krakowie 2019, 191 stron, 26 rycin, 53 tablice, 14 tabel

Anna Rauba-Bukowska
Pełny tekst(Rec.) Joanna Pyzel (red.), Ludwinowo, stanowisko 7. Osada neolityczna na Kujawach (= Ocalone Dziedzictwo 8). Pękowice, Gdańsk: Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna PROFIL-ARCHEO Magdalena Dzięgielewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2019, 361 stron, 81 rycin, 81 tablic, 22 tabele

Rafał Skrzyniecki
Pełny tekst(Rec.) Piotr Włodarczak (red.), Wilczyce, stanowisko 10. Norma i precedens w rytuale pogrzebowym małopolskiej kultury ceramiki sznurowej (= Ocalone dziedzictwo archeologiczne 9). Pękowice k. Krakowa: Wydawnictwo Profil-Archeo; Stowarzyszenie Archeologów Terenowych „Stater”; Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 211 stron, 122 ryciny, 17 tabel