Raport 3/2004

3/2004


...
Pełny tekstSpis treści

TRASA A-1

Henryk Paner, Mirosław Fudzińskl, Krzysztof Godon
Pełny tekstRatownicze badania archeologiczne w obrębie autostrady A-1 na terenie województwa pomorskiego w latach 2001-2002. Autostrada A-1 Gdańsk-Toruń

Ewa Bokiniec, Wojciech Chudziak, Krzysztof Cyrek, Jacek Gackowski
Pełny tekstSprawozdanie z ratowniczych prac wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 2001-2002 w strefie planowanej budowy autostrady A-1 na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego (b. woj. bydgoskie i toruńskie)

Jerzy Matysiak, Jacek Moszczyński
Pełny tekstSprawozdanie z archeologicznych badań ratowniczych na stan. 1-7 w Kaszewach Kolonii, gm. Krzyżanów, woj. łódzkie w 2002 r.

Elżbieta Dziubek, Ireneusz Marchelak, Lubomira Tyszler
Pełny tekstBadania ratownicze w Pęcławicach, stan. 5 (A-1 - 40), gm. Piątek, woj. łódzkie

Błażej Muzolf
Pełny tekstSprawozdanie z badań ratowniczych wielokulturowego stanowiska w miejscowości Rogaszyn, stan. 2-4, gm. Piątek, woj. łódzkie

Wojciech Siciński, Waldemar Stasiak
Pełny tekstSprawozdanie z badań archeologicznych w miejscowości Kolonia Orenice, stan. 2-4, gm. Piątek, woj. łódzkie (nr 57-59 na mapie zbiorczej) w 2002 roku

Jerzy Maik
Pełny tekstWyniki badań archeologicznych na stanowisku Kolonia Orenice st. 6, gm. Piątek, pow. Łęczyca - Orenice, st. 9-10, gm. Bielawy, pow. Łowicz, woj. łódzkie

Jerzy Gąssowski, Beata Jurkiewicz
Pełny tekstOsiedle kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich w Jankowie, gm. Piątek, woj. łódzkie, stan. 45-49

TRASA A-1/A-2

Ryszard Grygiel
Pełny tekstRatownicze badania wykopaliskowe na trasach A-1 i A-2 budowy autostrad w Polsce Centralnej

Lech Czerniak, Jacek Kabaciński
Pełny tekstArcheologiczne badania ratownicze Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu na trasie autostrad A-1 i A-2 w Wielkopolsce i na Kujawach w roku 2001 i 2002

TRASA A-2

Tadeusz Makiewicz
Pełny tekstBadania Instytutu Prahistorii UAM na trasie autostrady A-2 w latach 2001-2002

Marek Chłodnicki, Ryszard Pietrzak
Pełny tekstRatownicze badania archeologiczne na trasie autostrady A-2 w 2001 i 2002 roku realizowane przez Ekspedycję Archeostrada Muzeum Archeologicznego w Poznaniu i Poznańskiego Towarzystwa Prehistorycznego

Henryk Paner, Mirosław Fudziński, Krzysztof Godon
Pełny tekstRatownicze badania archeologiczne w obrębie autostrady A-2 na terenie województwa wielkopolskiego w roku 2002. Autostrada A-2 Nowy Tomyśl-Konin

TRASA A-4

Ewa Bugaj, Bogusław Gediga
Pełny tekstWyniki ratowniczych badań wykopaliskowych przeprowadzonych na stanowisku Milejowice 19, gm. Żórawina, pow. Wrocław, woj. dolnośląskie

Lidia Kamyszek
Pełny tekstRatownicze badania na wielokulturowym stanowisku Jaryszów 10, pow. Strzelce Opolskie, woj. opolskie w 2000 r.

Paweł Jarosz
Pełny tekstSprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych prowadzonych w 2001 r. na stanowisku 6 w Zakrzowcu, gm. Niepołomice, woj. małopolskie

Beata Grabowska, Bartłomiej Konieczny
Pełny tekstWstępne opracowanie wyników archeologicznych badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 2001 roku na stanowisku 11 w Targowisku, gm. Kłaj, woj. małopolskie

Jerzy Okoński
Pełny tekstWyniki ratowniczych badań archeologicznych na stanowisku 2 w Zagórzu, gm. Niepołomice

Piotr Włodarczak
Pełny tekstBadania wykopaliskowe prowadzone w latach 2001-2003 na stanowisku 16 w Targowisku, gm. Kłaj, pow. Wieliczka, woj. małopolskie

Zbigniew Bukowski
Pełny tekstBIBLIOGRAFIA publikacji związanych z realizacją programu konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce

...
Pełny tekstWkładka kolorowa