Raport 4/2006

4/2006


...
Pełny tekstSpis treści

Zbigniew Bukowski, Marek Gierlach
Pełny tekstOd redakcji

trasa a1

Henryk Paner, Mirosław Fudziński, Krzysztof Godon
Pełny tekstRatownicze badania archeologiczne w obrębie autostrady A1 na terenie województwa pomorskiego w latach 2003-2004. Autostrada A1 Gdańsk - Toruń

Radosław Pachocki, Paweł Uściłko
Pełny tekstWielokulturowa osada na stan. 1 w miejscowości Ropuchy (AUT A1 - 151 ), gm. Pelplin, woj. pomorskie

Marcin Gładki
Pełny tekstWielokulturowa osada na stan. 13 w miejscowości Frąca (AUT A1 - 76), gm. Smętowo, woj. pomorskie

Ewa Bokiniec, Wojciech Chudziak, Krzysztof Cyrek, Jacek Gackowski
Pełny tekstSprawozdanie z ratowniczych prac wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 2003-2004 w strefie planowanej budowy autostrady A1 na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego (b. woj. bydgoskie i toruńskie)

Iwona Sobkowiak-Tabaka, Jacek Kabaciński
Pełny tekstArcheologiczne badania ratownicze Zespołu ds. Ratownictwa Archeologicznego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu na trasie autostrad A1, A2 i A4 w latach 2003-2004

trasa a2

Bartłomiej Rogalski
Pełny tekstSprawozdanie z badań wykopaliskowych w Kunach, pow. Turek, stan. 4 w latach 2002-2003 na trasie autostrady A2

Piotr Pachulski
Pełny tekstAnaliza zwierzęcych szczątków kostnych z Kun, pow. Turek, woj. wielkopolskie, stan. 4 (AUT A2- 397)

Marek Anioła, Piotr Osypiński, Ryszard Pietrzak, Michał Sip, Tomasz Skorupka, Krzysztof Starzyński
Pełny tekstRatownicze badania archeologiczne na trasie autostrady A2 w latach 2003 i 2004 realizowane przez ekspedycję Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego i Fundacji Patrimonium w Poznaniu

trasa a4 (odcinek śląski)

Ryszard Pietrzak
Pełny tekstRatownicze badania archeologiczne na trasie autostrady A4 w latach 2003 i 2004 realizowane przez ekspedycję Poznańskiego Towarzystwa Prehistorycznego i Fundacji Patrimonium w Poznaniu

Katarzyna Kopeć-Żygadło, Leszek Żygadło
Pełny tekstSprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych na stanowisku 1 w Biskupicach Podgórnych, gm. Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie w roku 2003

Krzysztof Nowaczyk
Pełny tekstSprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych na stanowisku Nowa Wieś Wrocławska 4, gm. Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie w latach 2002-2003

Mirosław Masojć, Przemysław Paruzel
Pełny tekstBadania wykopaliskowe przeprowadzone w latach 2002-2004 na stanowisku 20 w Budziszawie Wielkim, gm. Wądroże Wielkie, woj. dolnośląskie

Mariusz Dobrakowski, Paweł Madera, Elżbieta Noworyta, Krystyna Romanow, Katarzyna Ślipko-Jastrzębska
Pełny tekstSprawozdanie z ratowniczych badań archeologicznych wyprzedzających budowę autostrady A4 (odcinek Krzyżowa - Jędrzychowice) na stanowisku Nowa Wieś 2/4 (76-13 AZP), gm. Nowogrodziec, pow. Bolesławiec, woj. dolnośląskie

Jan Michał Burdukiewicz, Mirosław Furmanek
Pełny tekstWyniki ratowniczych badań archeologicznych stanowiska 2 w Nowej Wsi, gm. Bolesławiec, woj. dolnośląskie

Stanisław Pazda, Magdalena Konczewska, Paweł Konczewski
Pełny tekstWyniki ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowiskach 3 i 4 w Nowej Wsi, gm. Bolesławiec, woj. dolnośląskie

Artur Błażejewski, Mirosław Masojć
Pełny tekstWyniki ratowniczych badań wykopaliskowych przeprowadzonych na stanowisku Krętnica 8, gm. Bolesławiec, woj. dolnośląskie

Tomasz Kendelewicz
Pełny tekstSprawozdanie z badań wykopaliskowych stanowiska Wierzchowice 2, pow. Jawor

Mirosław Masojć, Elżbieta Noworyta, Leszek Żygadło
Pełny tekstSprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych przeprowadzonych na planowanej trasie przebiegu autostrady A4 na odcinku Zgorzelec - Krzyżowa, woj. dolnośląskie

...
Pełny tekstIlustracje kolorowe