Raport 7/2012

7/2012


...
Pełny tekstSpis treści

Sławomir Kadrow
Pełny tekstOd redakcji

A-1, A-2, A-8

Iwona Sobkowiak-Tabaka, Jacek Kabaciński
Pełny tekstRatownicze badania wykopaliskowe Zespołu Archeologicznych Badań Ratowniczych przy Ośrodku Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w latach 2007-2008 na trasach budowy autostrad

A-1

Błażej Muzolf, Piotr Kittel, Przemysław Muzolf
Pełny tekstSprawozdanie z prac badawczych na wielokulturowym kompleksie osadniczym w miejscowości Smólsk, stanowisko 2/10, gm. Włocławek, woj. kujawsko–pomorskie

Wojciech Siciński, Dominik Płaza, Piotr Papiernik
Pełny tekstSprawozdanie z badań archeologicznych w miejscowości Kruszyn, stanowisko 10, gm. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, w 2008 roku

Ireneusz Marchelak, Anna Nierychlewska, Iwona Nowak
Pełny tekstBadania ratownicze na stanowisku 3 w Ludwinowie, gm. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, w latach 2007-2008

Rafał Brzejszczak, Anna Wybrzak
Pełny tekstSprawozdanie z badań ratowniczych na stanowisku 2 i 2A w Łękach Majątku, gm. Krzyżanów, woj. łódzkie, przeprowadzonych w 2008 roku

Marcin Bohr, Teresa Dobrakowska, Mariusz Dobrakowski
Pełny tekstOsada kultury łużyckiej na stanowisku Wyrazów 1, gm. Blachownia, woj. śląskie

Marcin Bohr, Teresa Dobrakowska, Mariusz Dobrakowski
Pełny tekstOsady kultur łużyckiej i przeworskiej na stanowisku Ligota Woźnicka 1, gm. Woźniki, woj. śląskie

Marcin Bohr, Teresa Dobrakowska, Mariusz Dobrakowski
Pełny tekstBadania na osadzie kultury łużyckiej w Wieszowie, stanowisko 8, gm. Zbrosławice, woj. śląskie

A-2

Lucyna Domańska, Seweryn Rzepecki, Przemysław Makarowicz, Jacek Górski, Adam Wawrusiewicz, Łukasz Solecki, Karolina Kot, Magdalena Piotrowska, Maciej Ficyk, Marcin Wąs
Pełny tekstWyniki ratowniczych badań wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 2005-2008 na stanowisku Polesie 1, gm. Łyszkowice, woj. łódzkie

Justyn Skowron, Piotr Świątkiewicz
Pełny tekstWyniki badań wykopaliskowych wykonanych w 2008 roku w Zajrzewie, stanowisko 1, gm. Dmosin, woj. łódzkie

Piotr Świątkiewicz, Paweł Zawilski
Pełny tekstWyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w 2008 roku we Wrzeczku, stanowisko 1, gm. Łyszkowice, woj. łódzkie

A-4

Monika Marciniak, Artur Stanisławski
Pełny tekstBadania archeologiczne na trasie budowy autostrady A-4 na stanowisku Sadków 3, gm. Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, w latach 2005-2009

Justyna Kolenda, Krystian Chrzan
Pełny tekstWczesnośredniowieczna osada na stanowisku 3 w Sadkowie, gm. Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie. Badania na trasie budowy autostrady A-4 w latach 2005-2009

Paweł Jarosz, Anita Szczepanek, Marcin Wołoszyn
Pełny tekstRatownicze badania wykopaliskowe na stanowiskach 6 i 8 w Zakrzowcu, gm. Niepołomice, woj. małopolskie, w 2007 roku

Przemysław Dulęba, Jerzy Okoński, Marcin M. Przybyła, Magdalena Suchorska-Rola
Pełny tekstOstatnie sezony badań na terenie kompleksu stanowisk Zagórze 2 – Staniątki 26, gm. Niepołomice, woj. małopolskie

Jerzy Okoński
Pełny tekstBadania na stanowisku 3 w Żyrakowie, gm. loco, pow. dębicki, woj. podkarpackie, w latach 2007-2008

A-8

Mirosław Furmanek, Mirosław Masojć, Jerzy Piekalski
Pełny tekstWyniki badań ratowniczych prowadzonych przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z budową Autostradowej Obwodnicy Wrocławia

Leszek Żygadło
Pełny tekstNowa Wieś Wrocławska 13 – badania osady z młodszego okresu przedrzymskiego na obwodnicy Wrocławia

Bogusław Gediga
Pełny tekstRatownicze badania wykopaliskowe na stanowiskach 10, 11, 12 w Domasławiu, gm. Kobierzyce na Dolnym Śląsku, w latach 2006-2008

Marta Mozgała, Tomasz Murzyński
Pełny tekstOsadnictwo neolityczne na stanowiskach Domasław 10, 11, 12, gm. Kobierzyce

Aneta Buchner
Pełny tekstKompleks osadowy ludności kultury unietyckiej z wczesnej epoki brązu na stanowisku Domasław 10, 11, 12, gm. Kobierzyce

Marek Anioła, Krzysztof Nowaczyk, Lubomiła Nowaczyk, Agnieszka Zarzycka
Pełny tekstCmentarzysko ludności kultury łużyckiej z epoki brązu na stanowiskach Chrzanów 4 oraz Domasław 10-12, gm. Kobierzyce, woj. dolnośląskie

Anna Józefowska, Dagmara Łaciak
Pełny tekstCmentarzysko ludności kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza na stanowisku Domasław 10-12, gm. Kobierzyce

Leszek Żygadło, Lidia Kamyszek, Monika Marciniak, Grzegorz Suchan
Pełny tekstOsadnictwo kultury lateńskiej i kultury przeworskiej na stanowisku 10-12 w Domasławiu, gm. Kobierzyce, woj. dolnośląskie

S-7

Małgorzata Byrska-Fudali, Marcin M. Przybyła
Pełny tekstBadania ratownicze na stanowisku 2 w Modlniczce, gm. Wielka Wieś

Paweł Jarosz, Ewa Włodarczak, Piotr Włodarczak
Pełny tekstRatownicze badania autostradowe w dolinie Wisły – Kraków-Bieżanów, stanowisko 33

DK-19

Sylwester Czopek, Dariusz Niemasik, Wojciech Pasterkiewicz
Pełny tekstWstępne wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych na stanowisku 117 w Rzeszowie zlokalizowanym na obwodnicy miasta

...

Andrzej Szpunar
Pełny tekstPamięci Jerzego Okońskiego (1958-2012)