Raport 1/2001

1/2001


...
Pełny tekstSpis treści

Zbigniew Bukowski
Pełny tekstOd Redakcji

Andrzej Urbanik
Pełny tekstOd Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad. Autostradą w przeszłość

Rafał Maciszewski
Pełny tekstAby ocalić minione. Ośrodek Ratowniczych Badań Archeologicznych jako współrealizator programów ochrony dóbr kultury w obrębie inwestycji budowy autostrad

TRASA A-1

Henryk Paner
Pełny tekstRatownicze badania archeologiczne w obrębie autostrady A-1 na terenie województwa pomorskiego

Jacek Bojarski, Ewa Bokiniec, Wojciech Chudziak, Jacek Gackowski, Stanisław Kukawka
Pełny tekstSprawozdanie z ratowniczych prac wykopaliskowych przeprowadzonych w 1999 roku w strefie planowanej budowy autostrady A-1 na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego (b. woj. bydgoskie)

TRASA A-1/A-2 ORAZ A-2

Ryszard Grygiel
Pełny tekstProgram i wstępne wyniki ratowniczych badań archeologicznych na trasie autostrady w Polsce Środkowej

Tadeusz Makiewicz
Pełny tekstBadania ratownicze Centrum Badań Archeologicznych w Poznaniu na trasach autostrad A-1 i A-2 w latach 1997-1999

TRASA A-4

Bogusław Gediga, Andrzej Kosicki, Leszek Żygadło
Pełny tekstWyniki ratowniczych badań archeologicznych prowadzonych na trasie budowy autostrady A-4 na Dolnym Śląsku w latach 1997-2000. Ogólna charakterystyka

Jarosław Bronowicki, Grzegorz Domański, Andrzej Kosicki
Pełny tekstBadania wielokulturowego stanowiska Ślęza 10, gm. Kobierzyce, woj. dolnośląskie

Mariusz Dobrakowski, Joanna Domańska, Jerzy Lodowski, Elżbieta Noworyta, Krystyna Romanow
Pełny tekstWstępne sprawozdanie z archeologicznych badań ratowniczych na stanowiskach: Folwica 4 i 5 oraz Skrzypnik 8, gm. Domaniów, woj. dolnośląskie, przy budowie autostrady A-4

Andrzej Dwojak, Wojciech Ziółkowski
Pełny tekstOsada łużycka na stanowisku nr 4 nowy Śleszów, gm. Żórawina, woj. dolnośląskie. Wstępne wyniki badań wykopaliskowych w 1998 r.

Tomasz Gralak, Wioletta Nowaczyk, Artur Stanisławski, Tymon Wojnicki
Pełny tekstBadania archeologiczne na trasie budowy autostrady A-4 na stanowisku Wojkowice 15, woj. dolnośląskie

Katarzyna Kopeć, Krzysztof Nowaczyk, Lubomiła Nowaczyk, Eryk Wodejko
Pełny tekstWstępne wyniki badań wykopaliskowych prowadzonych na wielokulturowym stanowisku Wilkawice 8, gm. Żórawina, woj. dolnośląskie

Jarosław Kopiasz
Pełny tekstSprawozdanie z ratowniczych badań archeologicznych przeprowadzonych na stanowisku Milejowice 19, gm. Żórawina, woj. dolnośląskie

Mateusz Żmudziński, Monika Michnik, Robert Szwed
Pełny tekstSprawozdanie z ratowniczych badań archeologicznych na stanowisku Ślęza 13, woj. dolnośląskie, w latach 1997-1999

Leszek Żygadło
Pełny tekstWyniki badań wykopaliskowych na wielokulturowym stanowisku Kurów 11, gm. Wiązów, woj. dolnośląskie

Leszek Żygadło
Pełny tekstNowożytny piec mielerzowy do wypalania cegieł z Brzezimierza, gm. Domaniów, woj. dolnośląskie

Dominik Abłamowicz
Pełny tekstWyniki badań ratowniczych na stanowiskach zagrożonych zniszczeniem wskutek budowy autostrady A-4 w województwie śląskim w latach 1996-1999

Ryszard Naglik
Pełny tekstSprawozdanie z badań ratowniczych prowadzonych w związku z budową autostrady A-4 na terenie b. woj. krakowskiego i zachodniej części b. woj. tarnowskiego w latach 1996-1999

...
Pełny tekstIlustracje kolorowe